Havadan Çekim Hizmetleri

Şu anda okuyorsunuz

Drone Yönergesi – (SHT-İHA) Talimatı yayınlandı!

Drone Yönergesi – (SHT-İHA) Talimatı yayınlandı!

İnsansız hava araçları sistemlerinin kullanımı ve güvenlik önlemlerini içeren drone yönergesi SHGM tarafından hazırlandı.

İnsansız hava araçları (SHT-İHA) Yönergesi SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen değişiklikler ile (30/10/2013 tarihli değişiklik No: 01 ve değişiklik tarihi 22/02/2016) yayınlandı. İnsansız hava aracına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler için hobi dışında ticari uçuş yapan firmalara sigortalama zorunluluğunun yanında lisans ve kayıt işlemlerini içeren zorunluluklar getirdi. Drone sahibi olan ve ticari kar amacı güden gerçek & tüzel kişilerin piyasada yer almaları için bu şartları yerine getirmeleri ve SHGM tarafından yayınlanan yönergedeki kayıt işlemlerini yerine getirmesi gerekiyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava araçları için hazırlanan SHT-İHA uçuş ve güvenlik önlemlerini içeren talimatın sizler için seçmiş olduğumuz önemli noktalarına aşağıdaki yer alan kaynak mevzuattan da ulaşabilirsiniz. Gerçek veya Tüzel kişiler başta olmak üzere ticari( havadan çekim (havadan fotoğraf, havadan video) yapan gerçek veya tüzel firmalar) ve hobi amaçlı uçuşlar gerçekleştiren tüm insansız hava araçları kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu mevzuatı çok dikkatli şekilde okumanızı ve uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

SHGM tarafından yayınlanan mevzuatı aşağıda önemli başlıkları ile okuyabilirsiniz.

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI
(SHT-İHA)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

 

İKİNCİ BÖLÜM
Sınıflandırma, İthal Teknik Uygunluk, Zorunlu Teçhizat, Uçuşa Elverişlilik ve Özel
Uçuş İzni, Bakım ve Onarım
Sınıflandırma

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Sigorta, Kayıt, Tescil, Uçuş Operasyon El Kitabı ve Pilot Lisansları
Sorumluluk ve Sigorta

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uçuş İzni, Uçuşa Yasak Bölgeler ve Uçuş Şartları
Uçuş izni gereklilikleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler
İzinsiz operasyon

EK-1
BAŞVURU VE KONTROL FORMLARI LİSTESİ*

Hava aracı Uygunluk Beyanı SHGM-İHA-Form 1
Hava aracı Emniyet Beyanı SHGM-İHA-Form 2
Uçuş İzni Başvuru Formu (Türkçe) SHGM-İHA-Form 3
Uçuş İzni Başvuru Formu (İngilizce) SHGM-İHA-Form 4
* Formların güncel hallerine Genel Müdürlük resmi internet adresinden erişilebilir.

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

EK-2
İHA GÜVENLİK TAAHHÜTNAMESİ

Bir İHA işleticisi/sahibi/pilotu olarak İHA operasyonlarında havacılık güvenliği ile ilgili
olarak aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi, bu hususların yerine getirilmediğinin tespiti
halinde İHA operasyonlarının iptal edileceğini ve bu durumun kanuni işlemlerin yerine
getirilmesine neden olacağını şimdiden kabul ve beyan ederim.
1) İstihdam edilen tüm personel için ilk işe girişte ve 5 yıllık düzenli aralıklarla adli sicil
belgesini istemeyi ve ilk işe alışta özgeçmiş araştırması yapmayı,
2) İHA operasyonlarında kullanılacak tüm donanım ve yazılım sistemlerini siber
tehditlere karşı korumayı ve gerekli tedbirleri almayı,
3) İnsansız hava aracını ve yardımcı ekipmanı operasyon süresince ve operasyon
olmadığı zamanlarda gözlem altında veya korunan bir alanda tutmayı, yetkisiz kişilerce
erişilmesi ve kullanılmasını önleyici tedbirleri almayı,
4) İHA operasyonu süresince mobil veya sabit komuta/kontrol istasyonlarının
güvenliğini sağlamayı ve söz konusu istasyonlara yetkisiz kişilerin erişimini engellemeyi,
5) İHA operasyonlarıyla alakalı tüm yazılım/teçhizat tedariklerinde ve bakımlarında
bilinen tedarikçiler ile güvenlik unsurlarını da içeren bir sözleşme yapmayı,
6) İHA operasyonlarında sistemin dışarıdan erişime kapalı olmasını sağlamayı,
operasyonel nedenlerle açık olmasının gerekmesi durumunda bu erişimleri mümkün olduğunca
gerek bağlantı sayısı, gerekse zaman açısından kısıtlı tutmayı, ayrıca tüm erişimlerde sistemin
bir kayıt tutmasını sağlamayı,
7) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile uçuş yapacağım mahallin en büyük mülki idare
amirlerinin İHA operasyonları ile ilgili talimatlarını takip edeceğimi ve bunlara uyacağımı
taahhüt ederim.
Adı – Soyadı :
Ünvanı/Görevi :
Adresi :
Telefonu :
E-posta :
İmza/Kaşe

EK-3
İHA PİLOT ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER
A: TİCARİ İHA0 ve İHA1 SINIFI PİLOTLAR İÇİN DERS DAĞILIMLARI VE
KONULAR

Dersler İHA0 sınıfı İHA1 sınıfı
1) İHA Tanıtım
Hava aracı tanımı ve İHA
Temel prensipler
İHA kabiliyeti ve görevleri
Sistem tasarımı
Bileşenler ve sistemler
1 saat 3 saat
2) Hava Hukuku ve Sorumluluklar
Sözleşmeler ve uygulamalar
Sigortalama
Kişisel haklar ve yasal sorumlulukar
İHA mevzuatı
İHA pilotu lisanslandırma, kayıt ve tescil
Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
Kural ihlali ve olay bildirimi
Mülkiyet hakları ve izinler
Operasyon sahası ve erişim
İnsan faktörü
Yorgunluk ve dikkat eksikliği
Ekip yönetimi
Sosyal baskı, stres ve güven
Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında yapılacaklar
2 saat 6 saat
3) Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri
Havacılık terimleri ve tanımlar
Sabit ve döner kanat
Rotor ve çoklu-rotor
Temel kanunlar ve tanımlar
Kanat ve pervane profili
Faydalı yüklerin uçuşa etkisi
Ağırlık merkezi
1 saat 4 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

Dersler İHA0 sınıfı İHA1 sınıfı
4) Meteoroloji
Meteorolojinin tanımı
Hava raporu kaynakları
Hava bilgisi ve yorumlama
Atmosfer ve görüş faktörü
Konveksiyon, adveksiyon
Meteorolojik görüş
Rüzgar, türbülans
Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri
Buzlanma
Basınç farklılıkları ve sıcaklık
CAVOK, SKC ve NSC
1 saat 2 saat
5) ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi
Havacılık alfabesi
Standart terimler
Standart konuşma usulleri
Standart VFR meydan turu
ATC ile iletişim
Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı
1 saat 3 saat
6) Seyrüsefer ve Operasyon
Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler
3 boyutlu konumlandırma
Referans sistemleri
GPS prensipleri
Temel harita okumaları
Havacılık haritaları
Özel haritalar
Yorumlama ve farkındalık
Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
Uçuş planı
Operasyon kuralları
Operasyon zarfı
Emniyetli ve güvenli uçuş
Acil durumlar
Risk değerlendirmesi
Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim
2 saat 5 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

Dersler İHA0 sınıfı İHA1 sınıfı
7) Kumanda Edilebilir Sistemler
Giriş ve tanım
İHA kumanda donanımı ve yazılımı
Yer istasyonu donanım ve yazılım
Veri bağlantıları ve kontrolleri
Veri bağı frekansları ve spektrum
Entegrasyon sorunları
Komuta ve kontrol
Otopilot ve elle kumanda
Faydalı yükler ve sensörler
1 saat 4 saat
8) İtki Sistemleri
Motor, rotor ve hareket mekanizmaları
Elektrikli ve benzinli motorlar
Pervaneler ve kanatlar
Yakıt sistemeleri
LIPO bataryalar
Servolar
1 saat 3 saat
9) Aviyonik Sistemler
Radyo kontrol sistemleri
Görüntü sistemleri
Yer kontrol istasyonu bileşenleri
GPS prensipleri
Transponder
Algıla ve sakın
Kumanda sistemleri
Faydalı yükler ve sensör sistemleri
1 saat 3 saat
10) Bakım ve Onarım
Uçuş öncesi kontroller ve bakım
Uçuş sonrası ve bakım
Dönemsel kontrol ve bakım
Kaza sonrası bakım ve onarım
Vaka incelemesi
1 saat 3 saat
Toplam
12 saat 36 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

B: İHA2 ve İHA3 SINIFI PİLOTLAR İÇİN DERS DAĞILIMLARI VE KONULAR
Dersler İHA2 sınıfı İHA3 sınıfı

1) Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve
Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı

– Hava aracı bilgisi: Hava aracı tanımı ve İHA; İHA kabiliyeti
ve görevleri; İHA sistem tasarımı; İHA bileşenleri ve sistemleri;
Havacılık terimleri ve tanımlar; Yakıt sistemeleri; LIPO
bataryalar; Servolar
– Temel uçuş prensipleri ve kanunlar: Sabit ve döner kanat;
Rotor ve çoklu-rotor; Motor, rotor ve hareket mekanizmaları;
Elektrikli ve benzinli motorlar; Kanat ve pervane profili;
Pervaneler ve kanatlar
– Kısıtlamalar: Operasyon zarfı; Stabilite; Kütle; Ağırlık
merkezi; Faydalı yüklerin uçuşa etkisi
– Komuta ve kontrol: Otonom uçuş; Görerek uçuş; Manuel
müdahale ve devre dışı bırakma; Uçuş kontrol modları
– Alet düzeni
– Kütle ve denge
14 saat 24 saat

2) Operasyonel Usüller (İşletme Yöntemleri)

– Planlama öncesi: Tasarlanan görevin değerlendirilmesi
– Saha değerlendirmesi
– Emniyetli operasyon ortamının oluşturulması: Tehlike
tanımlaması; Risk değerlendirmesi; Basitleştirici önlemler; Arazi
sahibinin izni
– Durumsal farkındalık: Bölge; Hava sahası; Hava alanları;
Manialar; Toplum
– İletişim: Yalnız çalışma; ATC ile iletişim; Diğer kullanıcılarla
birlikte çalışma
– Uçuş öncesi: Uçuş öncesi kontroller; Takılı parçaların, faydalı
yüklerin emniyeti; Uçuşa elverişlilik; Arıza kontrolleri; Batarya
koşulları; Hava durumu
– Uçuş sırasında: Uçuşu izleme; Batarya durumu; Görsel görüş
hattı; Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma
– Uçuş sonrası: Uçuş sonrası faaliyetler; Uçuş ayrıntılarının
kayıt edilmesi ve geri bilgilendirme; Uçuş sonrası bakım
– Acil durum müdahaleleri: Kontrolün kaybedilmesi ve
sürüklenme; Yanlış işlemler; Tahsis edilmiş sahanın açık
olmaması; Havaaracı çarpışmasının önlenmesi; Çarpışmadan
kaçınma
– Güvenlik: Havaaracına ve kumandalarına serbest erişim
8 saat 14 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

Dersler İHA2 sınıfı İHA3 sınıfı

3) Uçuş Planlama ve İzleme

– İHA operasyonları: Uçuş planı ve uçuş hazırlığı; Uçuşa karar
verme; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Uçuşların
kayıt edilmesi ve bildirim
– Emniyetli operasyon: Havacılık prensipleri; Havaaracının
uzaktan kumanda edilmesi gerekleri; Tehlike tanımlaması; Risk
değerlendirmesi
– Uçuş emniyeti: Çarpışmanın engellenmesi; Fark edilme ve
kaçınma
– Mesafe; İrtifa; Sürat; Dikkat
– İnsanlar, kalabalıklar ve topluluklar üzerinde uçuş: Üçüncü
taraf güvencesi
11 saat 19 saat

4) Meteoroloji

– Meteorolojinin tanımı; CAVOK, SKC ve NSC
– Hava bilgisi kaynakları ve yorumlama: Hava raporu
kaynakları; Farkındalık; İHA operasyonları için raporlar,
tahminler ve meteorolojik konvansiyonlar; Değerlendirmeler
– Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri
– Faktörler: Rüzgâr; Sıkışma; Maskeleme; Buzlanma;
Türbülans; Konveksiyon, adveksiyon
– Atmosfer ve görüş faktörü; Meteorolojik görüş; Şehir etkisi
– Sıcaklık ve basınç farklılıkları
– Operasyonel zarf
9 saat 15 saat

5) Hava Hukuku ve ATC Usulleri

– Sorumluluklar: Sözleşmeler ve uygulamalar; Kişisel haklar ve
yasal sorumlulukar; Mülkiyet hakları ve izinler; Operasyon
sahası ve erişim; Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında
yapılacaklar
– Havacılık frezyolojisi: Terminoloji; Havacılık alfabesi;
Standart terimler; Standart konuşma usulleri
– ATC usulleri: Standart VFR meydan turu; ATC ile iletişim;
Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı
– Hava seyrüsefer talimatları: İlgili terimler ve tanımlar;
Çarpışmanın önlenmesi (algılama ve sakınma)
– Türkiye havacılık (hava sahası) düzenlemeleri: Genel bakış;
Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
– İHA mevzuatı: Kurallara genel bir bakış; İHA pilotu
lisanslandırma; İHA kayıt ve tescil
– Olay ve kaza bildirimi: Genel ve özel kurallar; Kural ihlali ve
olay bildirimi; Kaza inceleme
– Sigorta: Hava aracı ve üçüncü taraf güvencesi
9 saat 15 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

Dersler İHA2 sınıfı İHA3 sınıfı

6) Seyrüsefer

– Konumlandırma: Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler; 3
boyutlu konumlandırma; Referans sistemleri
– GPS prensipleri
– Harita okumaları: Ölçek; İrtifa; Yükseklik; Mesafe
– Havacılık haritaları: Özel haritalar; Yorumlama
– Operasyon kuralları: Uçuş prosedürleri ve temel eğitim; Acil
durumlar
– Hava sahası genel bilgisi: Uçuş bilgilendirme bölgesi (FIR)
– Hava sahası sınıflandırması: Ayrıştırma ilkeleri; Tehlikeli
sahalar; Uçuşa yasak bölgeler; Kısıtlanmış sahalar; Geçici hava
sahası kısıtlamaları
– Özel hava sahası türleri: Hava limanı trafik bölgesi (ATZ);
Kontrollü hava sahası (CTR); Ayrılmış hava sahası (Planör,
paraşüt faaliyet sahaları)
– Bilgi yayınları ve teyitler/onaylar: Türkiye havacılık bilgi
yayınları (AIP, AIC, NOTAM); Üçüncü taraflar
– İHA operasyonları: Görsel görüş hattı; Operasyon zarfı;
Emniyetli ve güvenli uçuş; Risk değerlendirmesi
13 saat 22 saat

 

7) Uçuş Prensipleri

– Aviyonik sistemler: Görüntüleme sistemleri; Yer kontrol
istasyonu bileşenleri; Transponder; Algıla ve sakın;
Kumanda/Kontrol sistemleri; Faydalı yükler ve sensör sistemleri
– Kumanda edilebilir sistemler: Giriş ve tanım; İHA kumanda
donanımı ve yazılımı; Yer istasyonu donanımı ve yazılımı;
Entegrasyon sorunları; Otopilot ve elle kumanda; Radyo kontrol
sistemleri
– Komuta ve kontrol: Veri bağı frekansları ve spektrum; Veri
bağlantıları ve kontrolleri
– Performans
11 saat 18 saat

8) İnsan Performansı ve Kısıtlamaları

– İyi havacılık uygulamaları
– Sağlık gerekleri: Ekip sağlığı önlemleri, alkol, ilaç ve tedavi,
Sağlık kısıtlamaları
– Yorgunluk ve dikkat eksikliği: Uçuş süreleri ve iş yükü, uçuş
zamanları, Çalışma saaatleri
– Açık havada ve yalnız çalışma: Havanın etkisi; Uzaktan ve
yalnız çalışma; Derinlik algılama; Kör nokta; Tarama teknikleri;
Karar süreçleri
– Sosyal baskı, stres ve güven: Ekip ve meslektaş yönetimi;
Halk ve üçüncü taraflar; Müşterilerden kaynaklanan stres ve
baskı
6 saat 10 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

Dersler İHA2 sınıfı İHA3 sınıfı
9) İletişim
– VFR iletişim
– IFR iletişim
5 saat 8 saat
10) Bakım ve Onarım
– Kontroller ve bakım: Uçuş öncesi kontroller ve bakım; Uçuş
sonrası ve bakım; Dönemsel kontrol ve bakım
– Kaza sonrası bakım ve onarım
– Vaka incelemesi
– Sistem bakımı ve onarımlar: Havaaracının ve takılı parçaların
güvenliği, İmalatçının tavsiyeleri, Emniyetli uçuş gerekleri
3 saat 5 saat
Toplam
90 saat 150 saat

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

EK-4
İHA BAŞVURU AKIŞ ŞEMASI

İHA Başvuru işlemleri 4 aşama içermektedir.
1. İthalatçı/Üretici kayıt işlemleri
2. Pilot Kayıt İşlemleri
3. İHA Kayıt/Tescil İşlemleri
4. Uçuş izni İşlemleri
a. Özel Uçuş İzni ve Uçuş Koşulları Onayı (Ticari faaliyetlerde)
b. Uçulacak bölge için “Uçuş İzni”
Ticari olmayan faaliyet ve/veya İHA0/İHA1 hava araçları için;
Ticari faaliyet ve/veya İHA2/İHA3 hava araçları için;
İthalatçı/Üretici
Kayıt İşlemleri
•İthalatçı/Üretici firma İHA ile ilgili bilgileri girer
•Satış gerçekleştiğinde gerekli güncellemeleri yapar
Pilot Kayıt İşlemleri
•Pilot kişisel bilgilerini girer
•Üreticiden alınan veya diğer eğitimlerin bilgilerini girer
İHA Kayıt İşlemleri
•İHA’yı kullanacak pilot ilgili İHA bilgilerini girer
•Fotoğraflarını yükler
Uçuş İzni İşlemleri
•Genel Müdürlük ve ilgili Mülki İdare Amirliklerince verilen talimatlara uyulur
İthalatçı/Üretici Kayıt İşlemleri
•İthal İzni Genel Müdürlükten alınır.
Pilot Kayıt İşlemleri
•Genel Müdürlükten veya yetkili uçuş eğitim okulundan lisans alınır
İHA Tescil İşlemleri
•Tescil izni Genel Müdürlükten alınır.
Uçuş İzni İşlemleri
•Uçulacak bölge ile ilgili Genel Müdürlükten izin alınır.

SHT – İHA Yayım Tarihi
30/10/2013
Değişiklik No
01
Değişiklik Tarihi
22/02/2016

EK-5
RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME HUSUSLARI

1. İHA teknik bilgileri
a. Gövde, güç ünitesi, performans bilgileri
b. Faydalı yük beyanı
c. Yedek sistemler (GPS, otopilot, IMU v.b.)
ç. Teçhizat (Hava aracı, yer sistemleri, veri linki, geofence, batarya, yakıt durumu
v.b.)
d. Veri link, frekans, vb bilgiler
2. Uçurulacak bölge (kalabalık, çok kalabalık, kalabalık olmayan bölge)
3. Kullanım amacı
4. Pilot eğitim ve tecrübe
5. Gece, gündüz ve meteorolojik şartlar
6. Bakım durumu
7. Sigorta
8. İnsan ve yapıların durumu
9. Diğer hava araçları ile çarpışma riski
10. Tespit edilen risklerin giderilmesine/azaltılmasına yönelik yapılacaklar

Kaynak mevzuat yönergesi: http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/SHT-IHA_Rev01.pdf

 

Related Posts